Mua VIP

Lịch phát sóng

LỊCH PHÁT SÓNG LÃO MÕ 2022

09.02 - 12.02.2022    | Wiscosin Open | 10 ball | 75.000$
 
13.02 - 20.02.2022    | PLP - Premier League Pool | 9 Ball | 100.000$
 
24.02 - 25.02.2022    | KF Chào Xuân 2022 | KF OPEN SERIES | 106 Triệu đồng
 
26.02 - 28.02.2022    | Lasko OPEN | EURO Tour | 45.600$
 
05.03 - 15.03.2022    | Vô Địch Quốc Gia | Vòng 1 | Việt Nam
 
23.03 - 26.03.2022    | Las Vegas Open | 10 Ball | 100.000$
 
05.04 - 09.04.2022    | World Pool Championship | 9 ball | 325.000$
29.05 - 02.05.2022    | Treviso Open | EURO Tour | 45.600$
05.05 - 08.05.2022    | World Pool Master | 9 ball | 100.000$
17.05 - 22.05.2022    | UK Open | 9 ball | 200.000$
13.06 - 18.06.2022    | World Cup Of Pool | 9 ball | 250.000$
24.06 - 27.06.2022    | St Johann Im Pongau Open | EURO Tour | 45.600$
06.08 - 08.08.2022    | Petrich Open | EURO Tour | 45.600$
 
21.09 - 24.09.2022    | CSI MICHIGAN Open | 10 ball | 100.000$
 
10.10 - 15.10.2022    | US OPEN | 9 ball | 300.000$
 
19.10 - 22.10.2022    | FargoRate OHIO Open | 10 ball | 75.000$
 
30.10 - 05.11.2022    | Int' 9 ball Open | 114.000$
15.11 - 20.11.2022    | European Open | 9 ball | 200.000$
25.11 - 27.11.2022    | Treviso Open | EURO Tour | 45.600$
30.12 - 03.01.2023    | Mosconi Cup | 9 ball | 225.000$
 
Lão Mõ News           | 10:00 | Thứ 2 | Tuần đầu Mỗi tháng
Lão Mõ TV                | 20:00 | Thứ 5 & Thứ 7 | Mỗi Tuần

Các giải đấu Việt Nam cấp quốc gia và câu lạc bộ sẽ được bổ xung tương ứng trong quá trình triển khai

#LaoMo #sportsLIVE #LichPhatSong2022