Mua VIP

Hướng dẫn Mua VIP

Mời chư vị mua VIP Lão Mõ trực tiếp qua stk và Momo, paypal. 200K/tháng. 350K/3 tháng. 550K/6 tháng. 1 triệu/12 tháng. 4 triệu / 5 năm

[EN] VIP Lão Mõ: buy thru paypal: 10$ / month. 15$ / 3 months. 25$ / 6 months. 50$ / 12 months. 170$ / 5 years

#1. Chuyển số tiền mua gói tương ứng vào STK 168345678, ACB Hoàng Cầu, Duy Tuấn | Hoặc Momo: 0914819818 | Hoặc Paypal: duytuanmobi@gmail.com. Nội dung CK: So_Dien_Thoai So_Tien

[EN] #1. Pay package month to paypal: duytuanmobi@gmail.com with content: Mobile-Number Money-amount. E.g: +91123456348 170$

#2. Chụp ảnh màn hình đã chuyển và inbox facebook page Lão Mõ.

[EN] #2. Capture payment screen and và inbox facebook page Lão Mõ.

#3. Kỹ thuật Lão Mõ sẽ mở tài khoản kèm thời gian mua tương ứng.

[EN] #3. Lão Mõ technician will open account and reply to you

Cảm ơn Quý chư vị đã luôn đồng hành!

Thanks for following and support us!