Mua VIP

Hướng dẫn Mua VIP

Mời chư vị mua VIP Lão Mõ trực tiếp qua stk và Momo, paypal. 200K/tháng. 350K/3 tháng. 550K/6 tháng. 1 triệu/12 tháng. 4 triệu / 5 năm

#1. Chuyển số tiền mua gói tương ứng vào STK 168345678, ACB Hoàng Cầu, Duy Tuấn | Hoặc Momo: 0914819818 | Hoặc Paypal: duytuanmobi@gmail.com. Nội dung CK: So_Dien_Thoai So_Tien

#2. Chụp ảnh màn hình đã chuyển và inbox facebook page Lão Mõ.

#3. Kỹ thuật Lão Mõ sẽ mở tài khoản kèm thời gian mua tương ứng.

Cảm ơn Quý chư vị đã luôn đồng hành!