Mua VIP

CHANG JUNG LIN ĐÀI LOAN

CHANG JUNG LIN

Họ và tên: Chang Jung Lin

Ngày sinh: 02/05/1985

Quốc gia: Đài Loan

Tay cơ thuận: Tay phải

 

THÀNH TÍCH

2020

Thời gian

Giải đấu

Vị trí

14.03.2020

2020 Diamond Las Vegas Open

Vô địch

2019

Thời gian

Giải đấu

Vị trí

17.12.2019

2019 World 9ball Championship

Thứ 2

15.12.2019

2019 Word 9ball Championship Stage2 Group1

Vô địch

24.11.2019

2019 All Japan Championship Final Round 64

Thứ 9

21.11.2019

2019 All Japan Championship Stage2 Group3-1

Vô địch

08.09.2019

2019 China  Open Word 9ball

Thứ 17

06.09.2019

2019 China Open Word 9ball Qualifying Round GroupA

Vô địch

26.07.2019

2019 World 10ball Championship Last 16

Thứ 5

24.07.2019

2019 World 10ball Championship

Vô địch

20.07.2019

2019 Diamond Las Vegas Open

Thứ 25

05.07.2019

2019 Asian 9ball Championship

Thứ 3

23.04.2019

2019 US Open 9-ball Championship 256-16 W elimination

Thứ 33

20.04.2019

2019 WPA Players Championship

Thứ 33

2018

Thời gian

Giải đấu

Vị trí

20.12.2018

2018 World 9ball Championship Last6

Thứ 5

18.12.2018

2018 World 9ball Championship Stage2 Group16

Vô địch

25.11.2018

2018 All Japan Championship Final Round 64

Thứ 9

24.11.2018

2018 All Japan Championship Stage2 Group4-1

Vô địch

27.10.2018

2018 THE INTERNATIONAL 9-BALL OPEN

Vô địch

09.09.2018

2018 China Open World 9-ball

Thứ 9

05.09.2018

2018 China Open World 9-ball Qualifying Round GroupH

Vô địch

03.08.2018

2018 Asian 9ball Championship

Thứ 2

2017

Thời gian

Giải đấu

Vị trí

14.12.2017           

2017 World 9ball Championship Last64

Thứ 33

11.12.2017

2017 World 9ball Championship Stage2 Group1

Vô địch

23.11.2017

2017 All Japan Championship Single Last64

Thứ 17

21.11.2017

2017 All Japan Championship Stage2 Group2-1

Vô địch

03.11.2017

2017 World Pool Series #4 Grand Finale Last16 Predator Championship

Thứ 5

01.11.2017

2017 World Pool Series #4 Grand Finale Predator

Vô địch

28.10.2017

2017 U.S. OPEN 9-BALL CHAMPIONSHIPS

Thứ 3

15.10.2017

Guri International 9-ball Championship        

Thứ 5

13.10.2017

Guri International 9-ball Championship Q-groupA

Vô địch

17.07.2017

2017 Japan Open       

JPBA G1

16.07.2017

2017 Japan Open Q-

JPBA G1

11.06.2017

2017 China Open World 9-ball

Thứ 2

09.06.2017

2017 China Open World 9-ball Qualifying Round GroupH

Vô địch

12.05.2017

2017 Asian 9ball Championship

Thứ 2

17.02.2017

2017 World Pool Masters      

Thứ 3

2016

Thời gian

Giải đấu

Vị trí

23.11.2016

2016 All Japan Championship Men's Final Last64

Thứ 17

21.11.2016

2016 All Japan Championship group4-1

JPBA SG1

05.11.2016

2016 1st Kuwait Open

Thứ 2

22.10.2016

2016 US OPEN

Thứ 2

28.08.2016

2016 China Open World 9-ball

Thứ 17

05.08.2016

2016 World 9ball Championship

Thứ 17

18.07.2016

2016 Japan Open

Thứ 9

2015

Thời gian

Giải đấu

Vị trí

23.11.2016

2016 All Japan Championship Men's Final Last64   

Thứ 17

21.11.2016

2016 All Japan Championship group4-1

JPBA SG1

05.11.2016

2016 1st Kuwait Open

Thứ 2

22.10.2016

2016 US OPEN

Thứ 2

28.08.2016

2016 China Open World 9-ball

Thứ 17

05.08.2016

2016 World 9ball Championship       

Thứu 17

18.07.2016

2016 Japan Open

Thứ 9

2014

Thời gian

Giải đấu

Vị  trí

24.11.2014     

2014 47th All Japan Championship   

Thứ 5

22.11.2014

2014 All Japan Championship group1-1

JPBA SG1

27.06.2014

2014 World Pool Championshi

Thứ 33

08.06.2014

2014 China Open

Thứ 3

2013

Thời gian

Giải đấu

Vị trí

24.11.2013

2013 All Japan Championship

Thứ 2

27.10.2013

2013 World Pool Masters

Thứ 3

13.09.2013

2013 World Pool Championship

Thứ 33

30.07.2013

2013 World Games Pool Men

Thứ 2

19.05.2013

2013 China Open

Thứ 9

2012

Thời gian

Giải đấu

Vị trí

18.11.201222

2012 All Japan Championship Final Round  Champion

JPBA SG1

16.09.2012

2012 China Open

Thứ 17

29.06.2012

2012 World Pool Championship

Thứ 17

18.02.2012

2012 World 8ball Championship

Vô địch

2011

Thời gian

Giải đấu

Vị trí

20.11.2011

All Japan Championship

Thứ 5

05.09.2011

2011 World Pool Masters

Thứ 5

17.07.2011

2011 World Pool Masters      

Thứ  17

10.07.2011

2011 Japan Open

JPBA G1

01.07.2011

2011 World Wemens Pool Championship

Thứ 17

12.06.2011

2011 China Open

Thứ 17

01.05.2011

2011 Bejing Open

Vô địch

26.02.2011

2011 World 8ball Championship

Thứ 9

2010

Thời gian

Giải đấu

Vị trí

28.11.2010

2010 All Japan Championship

Thứ 9

26.09.2010

2010 China Open

Thứ 5

01.08.2010

2010 Guinness World Series of Pool

Thứ 3

05.07.2010

2010 world pool Championship

Thứ 33

2008

Thời gian

Giải đấu

Vị trí

05.10.2008

2008 World 10ball Championship

Thứ 17

2007

Thời gian

Giải đấu

Vị trí

09.11.2007

2007 World Pool Championship

Thứ 17.

2006

Thời gian

Giải đấu

Vị trí

2.11.2006

2006 World Pool Championship

Thứ 33

2005

Thời gian

Giải đấu

Vị trí

05.07.2005

2005 World Pool Championship

Thứ 9