Mua VIP

FEDOR GORST NGA

FEDOR GORST

Họ và tên: Fedor Gorst

Ngày sinh: 31.05.2000

Quốc gia: Nga

Tay cơ thuận: Tay phải

 

THÀNH TÍCH

2020

Thời gian

Giải đấu

Vị trí

1-4.12.2020

Mosconi Cup 2020

Champion

14.03.2020

2020 Diamond Las Vegas Open

Thứ 17

 

 

 

 

 

2019

Thời gian

Giải đấu

Vị trí

17.12.2019

2019 World 9ball Championship

Vô địch

15.12.2019

2019 Word 9ball Championship Stage2 Group1

Vô địch

21.09.2019

2019 Kremlin Cup

Thứ 5

08.09.2019

2019 China  Open Word 9ball

Thứ 17

06.09.2019

2019 China Open Word 9ball Qualifying Round GroupA

Vô địch

24.07.2019

2019 World 10ball Championship

Thứ 33

20.07.2019

2019 Diamond Las Vegas Open

Thứ 65

23.04.2019

2019 US Open 9-ball Championship 256-16 W elimination

Thứ 65

20.04.2019

2019 WPA Players Championship

Thứ 33

31.03.2019

2019 World Pool Masters

Thứ 9

2018

Thời gian

Giải đấu

Vị trí

20.12.2018

2018 World 9ball Championship Last 64

Thứ 17

18.12.2018

2018 Wordld 9ball Championship Stage2 Group2

Vô địch

27.10.2018

2018 The International 9ball Open

Thứ 9

15.09.2018

2018 Kremlin Cup

Thứ 3

09.09.2018

2018 China Open World 9-ball

Thứ 9

05.09..2018

2018 China Open World 9ball Qualifying Round Group E

Vô địch

10.08.2018

2018 World Pool Series #3 8-Ball Classic Championship

Thứ 5

10.06.2018

2018 World Pool Series #2 10ball Classic Championship

Thứ 17

22.04.2018           

2018 World Pool Series #1 ARAMITH 9-Ball Championship

Thứ 2

2017

Thời gian

Giải đấu

Vị trí

11.12.2017

2017 World 9ball Championship Stage2 Group9

Thứ 65

2016

Thời gian

Giải đấu

Vị trí

12.09.2016

2016 Cremlin Cup

Thứ 9

2014

Thời gian

Giải đấu

Vị trí

09.09.2014

2014 Kremlin cup

Thứ 3

2013

Thời gian

Giải đấu

Vị  trí

30.09.2013

2013 Kremlin Cup

Thứ 17