Mua VIP

HỒ SƠ SHANE VAN BOEING POOL PLAYER PROFILE

SHANE VAN BOENING

Họ và tên: Shane VanBoeing

Ngày sinh: 14/07/1983

Quốc gia: Mỹ

Tay cơ thuận: Tay phải

 

THÀNH TÍCH

2021

Thời gian

Giải đấu

Vị trí

26.05.2021

World Pool Masters 2021 - Vô địch Cao thủ Thế giới

Á Quân

 Texas Open 2021 - 9 BallVô Địch
 Texas Open 2021 - One PocketÁ Quân

2020

Thời gian

Giải đấu

Vị trí

14.03.2020

2020 Diamond Las Vegas Open

Thứ 17

2019

Thời gian

Giải đấu

Vị trí

17.12.2019

2019 World 9ball Championship

Thứ 33

15.12.2019

2019 Word 9ball Championship Stage2 Group1

Nhất Group

21.09.2019

2019 Kremlin Cup

Thứ 3

08.09.2019

2019 China  Open Word 9ball

Thứ 3

06.09.2019

2019 China Open Word 9ball Qualifying Round GroupA

Nhất Group

24.07.2019

2019 World 10ball Championship

Thứ 3

20.07.2019

2019 Diamond Las Vegas Open

Thứ 13

26.04.2019

2017 Us Open 9ball Championship

Thứ 9

20.04.2019

2019 WPA Players Championship

Thứ 5

31.03.2019

2019 World Pool Masters

Thứ 5

2018

Thời gian

Giải đấu

Vị trí

20.12.2018

2018 World 9ball Championship Last 64

Thứ 3

18.12.2018

2018 Wordld 9ball Championship Stage2 Group2

Nhất Group

27.10.2018

2018 The International 9ball Open

Thứ 4

15.09.2018

2018 Kremlin Cup

Thứ 17

05.09..2018

2018 China Open World 9ball Qualifying Round Group E

Thứ 49

10.06.2018

2018 World Pool Series #2 10ball Classic Championship

Thứ 9

05.03.2018

2018 World Pool Masters

Thứ 2

2017

Thời gian

Giải đấu

Vị trí

28.10.2017

2017 U.S Open 9ball Championship

Thứ 9

23.09.2017

2017 Cremlin Cup

Thứ 17

17.02.2017

2017 World Pool Masters

Thứ 5

2016

Thời gian

Giải đấu

Vị trí

05.11.2016

2016 1st Kuwait Open

Thứ 17

22.10.2016

2016 US OPEN

Vô địch

05.08.2016

2016 World 9ball Championship

Thứ 2

2015

Thời gian

Giải đấu

Vị trí

15.11.201

2015 All Japan Championship

Thứ 3

13.11.2015

2015 All Japan Championship group4

Nhất Group

18.09.2015

2015 World 9ball Championship       

Thứ 2

08.09.2015

2015 Cremlin Cup

Thứ 5

16.08.2015

2015 World Pool Masters

Vô địch

2014

Thời gian

Giải đấu

Vị  trí

22.11.2014

2014 All Japan Championship group2-1

Thứ 129

16.11.2014

2014 World Pool Masters

Vô địch

18.10.2014

2014 US OPEN         

Vô địch

27.06.2014

2014 World Pool Championship        

Thứ 5

08.06.2014

2014 China Open

Thứ 5

2013

Thời gian

Giải đấu

Vị trí

27.10.2013

2013 World Pool Masters

Thứ 5

19.10.2013

2013 US OPEN

Vô địch

13.09.2013

2013 World Pool Championship

Thứ 17

2012

Thời gian

Giải đấu

Vị trí

18.11.2012

2012 All Japan Championship Final Round

Thứ 9

07.10.2012

2012 World Pool Masters

Thứ 9

13.05.2012

2012 US Open One Pocket

Vô địch

06.05.2012

2012 Hard Times 10-ball Open

Thứ 2

2011

Thời gian

Giải đấu

Vị trí

20.11.2011

2011 All Japan Championship

Thứ 5

05.09.2011

2011 World Pool Masters

Thứ 9

17.07.2011

2011 World Pool Masters

Thứ  2

01.07.2011

2011 World Wemens Pool Championship

Thứ 5

12.06.2011

2011 China Open

Thứ 17

15.05.2011

2011 World 10ball Championship     

Thứ 17

26.02.2011

2011 World 8ball Championship

Thứ 9

2010

Thời gian

Giải đấu

Vị trí

23.10.2010

2010 US Open

Thứ 9

26.09.2010

2010 China Open

Thứ 5

01.08.2010

2010 Guinness World Series of Pool

Thứ 17

05.07.2010

2010 world pool Championship         

Thứ 17

22.05.2010

2010 US Open 10-Ball Championship

Thứ 3

10.04.2010

2010 World 8ball Championship

Thứ 17

2009

Thời gian

Giải đấu

Vị trí

26.07.2009

2009 World Games Pool Men

Thứ 5

14.06.2009

2009 China Open

Thứ 9

10.05.2009

2009 World Pool Masters

Thứ 3

2008

Thời gian

Giải đấu

Vị trí

05.10.2008

2008 World 10ball Championship

Thứ 9

11.05.2008

2008 World Pool Masters

Thứ 9

11.10.2008

2008 World Cup Of Pool

Vô Địch (Cùng Rodney Morris)

25.04.20082008 World 8ball Championship    Thứ 9

2007

Thời gian

Giải đấu

Vị trí

09.11.2007

 

2007 World Pool Championship

Thứ 17

5.2007Predator World 10-Ball ChampionshipVô Địch
 2007 US OPEN 9 BallVô Địch