Mua VIP

JOSHUA FILLER ĐỨC

JOSHUA FILLER

Họ và tên        : Joshua Filler

Ngày sinh       : 02/10/1997

Cơ danh         : Killer Filler

Quốc gia         : Đức

Tay cơ thuận  : Tay trái

 

THÀNH TÍCH

2020

Thời gian

Giải đấu

Vị trí

14.03.2020

2020 Diamond Las Vegas Open

Thứ 9

 

2019

Thời gian

Giải đấu

Vị trí

17.12.2019

2019 World 9ball Championship

Thứ 33

15.12.2019

2019 Word 9ball Championship Stage2 Group1

Vô địch

21.09.2019

2019 Kremlin Cup

Thứ 9

08.09.2019

2019 China  Open Word 9ball

Thứ 5

06.09.2019

2019 China Open Word 9ball Qualifying Round GroupA

Vô địch

26.07.2019

2019 World 10ball Championship Last 16

Thứ 2

24.07.2019

2019 World 10ball Championship

Vô địch

20.07.2019

2019 Diamond Las Vegas Open

Thứ 49

26.04.2019

2017 Us Open 9ball Championship

Vô địch

31.03.2019

2019 World Pool Masters

Thứ 9

20.01.2019

2018 World Pool Series #4 Grand Final Last 16 Predator Championship

Vô địch

18.01.2019

2018 World Pool Series #4 Grand Finale Predator Championship

Vô địch

 

2018

Thời gian

Giải đấu

Vị trí

20.12.2018

2018 World 9ball Championship Last 64

Vô địch

18.12.2018

2018 Wordld 9ball Championship Stage2 Group2

Vô địch

27.10.2018

2018 The International 9ball Open

Thứ 33

15.09.2018

2018 Kremlin Cup

Thứ 17

09.09.2018

2018 China Open World 9ball

Thứ 17

05.09.2018

2018 China OpenWorld 9ball Qualifying Round Group D

Vô địch

10.08.2018

2018 World Pool Series #3 8ball Classic Championship

Thứ 17

10.06.2018

2018 World Pool Series #2 10ball Classic Championship

Vô địch

22.04.2018

2018 World Pool Series #1 ARAMITH 9ball Classic Championship

Thứ 25

05.03.2018

2018 World Pool Masters

Thứ 9

 

2017

Thời gian

Giải đấu

Vị trí

14.12.2017

2017 World 9ball Championship Last 64

Thứ 9

11.12.2017

2017 World 9ball Championship Stafe 2 Group 6

Vô địch

28.10.2017

2017 U.S Open 9ball Championship

Thứ 9

23.09.2017

2017 Cremlin Cup

Thứ 17

30.07.2017

2017 World Games Pool Men

Thứ 9

11.06.2017

2017China Open World 9ball

Vô địch

09.06.2017

2017 China Open World 9ball Qualifying Round Group H

Vô địch

 

Nguồn: billi-walker.jp