Mua VIP

KO PING CHUNG ĐÀI LOAN

Họ tên                 : Ko Ping Chung

Ngày sinh          : 18.09.1995

Quốc gia            : Đài Loan

Tay cơ thuận     : Tay phải

 

THÀNH TÍCH

2020

Thời gian

Giải Đấu

Vị Trí

14.03.2020

2020 Diamond Las Vegas Open

Thứ 33

2019

Thời gian

Giải Đấu

Vị Trí

17.12.2019

2019 World 9ball Championship

Thứ 3

26.07.2019

2019 World 10ball Championship Last 16

Vô địch

20.07.2019

2019 Diamond Las Vegas Open

Thứ 5

05.07.2019

2019 Asian 9ball Championship

Vô địch

26.04.2019

2017 US OPEN 9-BALL CHAMPIONSHIPS

Thứ 9

20.04.2019

2019 WPA Players Championship

Thứ 9

2018

Thời gian

Giải Đấu

Vị Trí

20.12.2018

2018 World 9ball Championship Last64

Thứ 33

25.11.2018

2018 All Japan Championship Final Round 64

Thứ 3
JPBA SG1

27.10.2018

2018 THE INTERNATIONAL 9-BALL OPEN

Á Quân

05.09.2018

2018 China Open World 9-ball Qualifying Round GroupG

Thứ 49

2017

Thời gian

Giải Đấu

Vị Trí

14.12.2017

2017 World 9ball Championship Last64

Thứ 9

23.11.2017

2017 All Japan Championship Single Last64

Thứ 9
JPBA SG1

01.11.2017

2017 World Pool Series #4 Grand Finale Predator Championship

Thứ 17

28.10.2017

2017 U.S. OPEN 9-BALL CHAMPIONSHIPS

Thứ 5

11.06.2017

2017 China Open World 9-ball

Thứ 5

2016

Thời gian

Giải Đấu

Vị Trí

23.11.2016

2016 All Japan Championship Men's Final Last64

Thứ 33
JPBA SG1

05.11.2016

2016 1st Kuwait Open

Thứ 17

22.10.2016

2016 US OPEN

Thứ 9

05.08.2016

2016 World 9ball Championship

Thứ 5

2015

Thời gian

Giải Đấu

Vị Trí

18.09.2015

2015 World 9ball Championship

Thứ 3

31.07.2015

2015 Asian 9ball Championship

Thứ 5

05.07.2015

2015 China Open World 9-ball

Thứ 17

21.02.2015

2015 World 10ball Championship

Thứ 3

2014

Thời gian

Giải Đấu

Vị Trí

24.11.2014

2014 47th All Japan Championship

Thứ 33
JPBA SG1

2013

Thời gian

Giải Đấu

Vị Trí

19.05.2013

2013 China Open

Thứ 17

2012

Thời gian

Giải Đấu

Vị Trí

18.11.2012

2012 All Japan Championship Final Round

Thứ 33
JPBA SG1

2011

Thời gian

Giải Đấu

Vị Trí

20.11.2011

2011 All Japan Championship

Thứ 33
JPBA SG1

09.10.2011

2011 Hokuriku Open

Thứ 5
JPBA G2

10.07.2011

2011 Japan Open

Thứ 33
JPBA G1

15.05.2011

2011 World 10ball Championship

Thứ 33

2010

Thời gian

Giải Đấu

Vị Trí

28.11.2010

2010 All Japan Championship

Á Quân
JPBA SG1

Nguồn: https://billi-walker.jp/